Skip to content

IPEP

institut pro etické poradenství
ve zdravotnictví

Řešení etických problémů v pediatrii a neonatologii

22. - 23. 5. 2023 a 9. - 10. 10. 2023

Cílem je představit účastníkům základní etické a právní principy poskytování péče nezletilým pacientům, prohloubit teoretickou znalost skrze analýzu kazuistik z pracovišť účastníků kurzu a představit účastníkům metodu etického poradenství jako nástroj, který může být přínosný pro řešení komunikačně složitých a eticky nepřehledných situací.

Etické poradenství

Etické poradenství je služba, která pomáhá zdravotníkům, pacientům a jejich blízkým řešit eticky komplikované a komunikačně nepřehledné situace vznikající při péči o konkrétní pacienty. Obvykle si ji zakládá nemocnice, nebo jiný poskytovatel zdravotních služeb. Úkolem této služby je řešení etických problémů a konfliktů, péče o systémovou rovinu vzniku etických problémů a vzdělávání personálu v klinické etice. V USA je etické poradenství standardní součástí nemocniční péče, v Německu se etické poradenství rychle rozvíjí a zavádí.

Institut pro etické poradenství

Institut pro etické poradenství je organizace, jejímž cílem je definovat pravidla poskytování etického poradenství ve zdravotnictví, vytvářet vzdělávací programy a zajišťovat vzdělávání etických poradců, poskytovat odbornou podporu etickým poradcům a podněcovat jejich profesní rozvoj, vyvíjet činnosti směřující k etablování etického poradenství v českém zdravotnictví. Jde o první takovou organizaci v České republice.

Náš tým

doc. MUDr. Jaromír Matějek, LLM, Ph.D., Th.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

MUDr. Ondřej Kopecký, MHA