Skip to content

IPEP

institut pro etické poradenství ve zdravotnictví

Základní kurz etického poradenství

Ročník 2023/2024

Institut pro etické poradenství ve zdravotnictví, z. s., organizuje Základní kurz etického poradenství. Kurz poskytuje komplexní vzdělávání pro ty, kteří mají zájem poskytovat službu etického poradenství, tj. provádět etická konzilia, pečovat o etiku organizace a vzdělávat personál v citlivosti vůči etickým problémům.

Etické poradenství

Etické poradenství je služba, která pomáhá zdravotníkům, pacientům a jejich blízkým řešit eticky komplikované a komunikačně nepřehledné situace vznikající při péči o konkrétní pacienty. Obvykle si ji zakládá nemocnice, nebo jiný poskytovatel zdravotních služeb. Úkolem této služby je řešení etických problémů a konfliktů, péče o systémovou rovinu vzniku etických problémů a vzdělávání personálu v klinické etice. V USA je etické poradenství standardní součástí nemocniční péče, v Německu se etické poradenství rychle rozvíjí a zavádí.

Institut pro etické poradenství

Institut pro etické poradenství je organizace, jejímž cílem je definovat pravidla poskytování etického poradenství ve zdravotnictví, vytvářet vzdělávací programy a zajišťovat vzdělávání etických poradců, poskytovat odbornou podporu etickým poradcům a podněcovat jejich profesní rozvoj, vyvíjet činnosti směřující k etablování etického poradenství v českém zdravotnictví. Jde o první takovou organizaci v České republice.

Náš tým

doc. MUDr. Jaromír Matějek, LLM, Ph.D., Th.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

MUDr. Ondřej Kopecký, MHA