Skip to content

IPEP

institut pro etické poradenství
ve zdravotnictví
3. mezinárodní konference o etickém poradenství

22. 11. 2024 | Kaiserštejnský palác, Praha

Zveme vás na 3. ročník mezinárodní konference o etickém poradenství ve zdravotnictví. Konference tentokrát přivítá přednášející z Velké Británie. Účast přislíbili členové týmu pro etické poradenství Great Ormond Street Hospital, Joe Brierley a Mariana Dittborn.

3. ročník tematicky naváže na předešlé ročníky a bude věnován působení týmů pro etické poradenství v rámci etických konzilií. Opět bude prostor pro sdílení zkušeností s fungováním EP v zahraničí, tentokrát ve Velké Británii. Těšit se můžete na diskuzi nad kazuistikami z prostředí perinatální a neonatální péče.

Etické poradenství

Etické poradenství je služba, která pomáhá zdravotníkům, pacientům a jejich blízkým řešit eticky komplikované a komunikačně nepřehledné situace vznikající při péči o konkrétní pacienty. Obvykle si ji zakládá nemocnice, nebo jiný poskytovatel zdravotních služeb. Úkolem této služby je řešení etických problémů a konfliktů, péče o systémovou rovinu vzniku etických problémů a vzdělávání personálu v klinické etice. V USA je etické poradenství standardní součástí nemocniční péče, v Německu se etické poradenství rychle rozvíjí a zavádí.

Institut pro etické poradenství

Institut pro etické poradenství je organizace, jejímž cílem je definovat pravidla poskytování etického poradenství ve zdravotnictví, vytvářet vzdělávací programy a zajišťovat vzdělávání etických poradců, poskytovat odbornou podporu etickým poradcům a podněcovat jejich profesní rozvoj, vyvíjet činnosti směřující k etablování etického poradenství v českém zdravotnictví. Jde o první takovou organizaci v České republice.

Náš tým

doc. MUDr. Jaromír Matějek, LLM, Ph.D., Th.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

Mgr. Marie Horáková