Skip to content
ALUMNI PROGRAM

Alumni akce

Připravujeme

NOVÉ | 1. setkání absolventů kurzů v rámci alumni programu

Termín: 7. 6. 2024 (pátek), 9:00 - 16:00
Místo: Španělská 2, Praha - Vinohrady
Cena: 2 500,- Kč bez DPH

Lektoři: JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D. a doc. MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., LLM 

Přihlašování: Napište nám prosím na info@ipep.cz, do předmětu uveďte Alumni program.

Proč pro vás setkání organizujeme

Smyslem setkání je vytvořit prostor pro setkávání absolventů kurzů etického poradenství ve zdravotnictví. Chceme, abyste měli prostor mluvit a přemýšlet o etických problémech, se kterými se setkáváte. Zváni jsou všichni absolventi kurzů, i ti, kteří s tématem etického poradenství na svém pracovišti nijak přímo nepracují. Zároveň je tato platforma možností vzájemné podpory při budování etického poradenství na vašich pracovištích. Setkání přinese prohloubení etických a právních znalostí a rozšíření komunikačních dovedností. Obojí směřuje k moderovanému řešení každodenních problémů.

Co vás v rámci setkání čeká

Smyslem vás zveme, abyste nejméně 14 dní před setkáním zaslali své kazuistiky nebo svá témata, která řešíte a která byste společně chtěli diskutovat. Na základě vašich podnětů připravíme program setkání na míru tak, aby co nejlépe vyhovoval vašim potřebám. Pro diskuzi v rámci dopoledního (teoretického) bloku vám pošleme odborný text (článek, odborné doporučení apod.), který se bude týkat vybraného tématu. V naší diskuzi se pak k tomuto textu budeme vracet, kriticky ho hodnotit.

Co zatím nabízíme

Dopolední blok: Eticko-právní úvod do vybraných témat
Odpolední blok: Společná eticko-právně-komunikační analýza vybraných kazuistik nebo témat
Podvečerní blok: Sdílení o možnostech práce s etikou ve vaší nemocnici/na vašem pracovišti

 


Preferujeme osobní setkávání, proto online připojení budeme umožňovat jen pokud to bude nezbytně nutné.