Skip to content
Vzdělávání

Kurzy IPEP

Připravujeme

NOVÉ | Mini-mediační výcvik

(fakultativní modul základního kurzu etického poradenství)

Termín: 4. - 5. 10. 2024 (pátek, sobota), 9:00 - 16:00
Místo: Španělská 2, Praha - Vinohrady
Lektorka: Mgr. Martina Tesařová
Cena: 3 500,- Kč bez DPH

Účastníkům našich základních kurzů etického poradenství nabízíme nástavbový modul věnovaný technikám mediace.

Těžiště dvoudenního mini-mediačního výcviku je v praktických nácvicích facilitativní mediace. V úvodu kurzu lektorka připomene fáze mediace, průběžně bude při modelových situacích probíhat trénink specifických komunikačních technik používaných při facilitativní mediaci (přerámování, pojmenování zájmů, společné hledání řešení, formulování dohody).

V rámci dvoudenního kurzu se všichni účastníci při modelových mediovaných setkáních vystřídají v roli mediátora. Praktické nácviky budou lektorkou doplňovány o potřebný teoretický rámec dle potřeb skupiny.

Výcvik probíhá vždy výhradně prezenční formou. Připojení online vzhledem k náplni modulu nenabízíme. Účastnit se mohou i ti, kteří už mini-mediační výcvik absolvovali v loňském roce 😊 

Zájemci se mohou přihlašovat na info@ipep.cz, do předmětu prosím uveďte „Mini-mediační výcvik

Kapacita modulu je 10 osob.

Právě probíhá

Základní kurz etického poradenství 2024/2025

Termín: 12. 1. 2024 - 12. 12. 2025
Místo: Jana Zajíce 29, Praha 7
Cena: 78 000,- Kč bez DPH

Garant: doc. MUDr. Jaromír Matějek, LLM, Ph.D., Th.D.

Kurz poskytuje komplexní vzdělání zájemcům o práci na pozici etických poradců a koordinátorů týmů pro etické poradenství (etických komité). Absolvent kurzu bude schopen na půdě svého poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb poskytovat služby etického poradenství, tj. provádět etická konzilia, řešit etické problémy a nedorozumění, pečovat o etiku organizace a vzdělávat personál v citlivosti vůči etickým problémům.

Kurz má akreditaci Akademie für Ethik in der Medizin a České lékařské komory dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Lektoři kurzu:
doc. MUDr. Jaromír Matějek, LLM, Ph.D., Th.D. – etika
JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D. – zdravotnické právo
Mgr. Martina Tesařová – komunikace
Mgr. Jiří Krejčí – organizační kultura
ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D. – etika a spirituální péče

Základní kurz etického poradenství 2023/2024

Termín: 27. 01. 2023 - 20. 12. 2024
Místo: Jana Zajíce 29, Praha 7

Garant: doc. MUDr. Jaromír Matějek, LLM, Ph.D., Th.D.

Kurz poskytuje komplexní vzdělávání pro ty, kteří mají zájem poskytovat službu etického poradenství, tj. provádět etická konzilia, pečovat o etiku organizace a vzdělávat personál v citlivosti vůči etickým problémům.

Absolventi kurzu získávají kvalifikaci Ethikberater (etický poradce) německé Akademie für Ethik in der Medizin. Kurz je akreditován Českou lékařskou komorou dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Spoluorganizátorem kurzu je Interdisciplinary Research Lab for Bioethics Filosofického ústavu Akademie věd ČR.

Lektoři kurzu:
doc. MUDr. Jaromír Matějek, LLM, Ph.D., Th.D. – etika
JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D. – zdravotnické právo
Mgr. Martina Tesařová – komunikace
Mgr. Jiří Krejčí – organizační kultura
MUDr. Ondřej Kopecký, MHA – medicína pro etické konzultanty
ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D. – etika a spirituální péče