Skip to content
Vzdělávání

Kurzy IPEP

Připravujeme

Základní kurz etického poradenství 2023/2024

Termín: 27. 01. 2023 - 20. 12. 2024
Místo: Jana Zajíce 29, Praha 7 - Bubeneč

Garant: doc. MUDr. Jaromír Matějek, LLM, Ph.D., Th.D.

Kurz poskytuje komplexní vzdělávání pro ty, kteří mají zájem poskytovat službu etického poradenství, tj. provádět etická konzilia, pečovat o etiku organizace a vzdělávat personál v citlivosti vůči etickým problémům.

Absolventi kurzu získávají kvalifikaci Ethikberater (etický poradce) německé Akademie für Ethik in der Medizin. Kurz je akreditován Českou lékařskou komorou dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Spoluorganizátorem kurzu je Interdisciplinary Research Lab for Bioethics Filosofického ústavu Akademie věd ČR.

Lektoři kurzu:
doc. MUDr. Jaromír Matějek, LLM, Ph.D., Th.D. – etika
JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D. – zdravotnické právo
Mgr. Martina Tesařová – komunikace
Mgr. Jiří Krejčí – organizační kultura
MUDr. Ondřej Kopecký, MHA – medicína pro etické konzultanty
ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D. – etika a spirituální péče

Cena: 72 000,- Kč

Kurz je určen pro 12 účastníků. Zájemce o kurz prosíme o zaslání profesního životopisu a krátkého motivačního dopisu.

Kurz je dvouletý, výuka probíhá vždy v pátek, od 9 do 16 hod., povinná účast: 80% setkání, povolená absence – 2 setkání v roce 2023, 2 setkání v roce 2024, účast online možná pouze z důvodu nemoci.

Registrujte se přes formulář níže. Pro více informací ke kurzu nám napište na info@ipep.cz.

Právě probíhá

Základní kurz etického poradenství 2022/2023

Termín: 07. 01. 2022 - 08. 12. 2023
Místo: Jana Zajíce 29, Praha 7

Garant: MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Institut pro etické poradenství ve zdravotnictví, z. s., organizuje nový Základní kurz etického poradenství. Kurz poskytuje komplexní vzdělávání etickým konzultantům, kteří mohou pro poskytovatele zdravotních služeb vykonávat služby etického poradenství, tj. provádět etická konzilia, pečovat o etiku organizace a vzdělávat personál v citlivosti vůči etickým problémům.

Kurz je dvouletý. Podíl teorie a praxe v prvním roce 50 % teorie a 50 % praxe, podíl teorie praxe ve druhém roce 25 % teorie a 75 % praxe. Absolventi kurzu získávají kvalifikaci Ethikberater (etický poradce) německé Akademie für Ethik in der Medizin. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce se pořádá pod záštitou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Ke spolupracujícím organizacím patří Interdisciplinary Research Lab for Bioethics Filosofického ústavu Akademie věd ČR.

Učitelé kurzu:
MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. – Trainer für Ethikberatung im Gesundheitswesen (AEM), garant kurzu vůči Akademie für Ethik in der Medizin, Göttingen
JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D. – advokátka se specializací na zdravotnické právo
MUDr. Ondřej Kopecký – primář Kliniky paliativní medicíny VFN v Praze, předseda ČSPM
ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D.
Mgr. Martina Tesařová
Mgr. Jiří Krejčí – ředitel Institutu Pallium, z.ú.