Skip to content
Vzdělávání

Kurzy IPEP

Připravujeme

NOVÉ | Základní kurz etického poradenství 2024/2025

Termín: 12. 1. 2024 - 12. 12. 2025
Místo: Jana Zajíce 29, Praha 7
Cena: 78 000,- Kč bez DPH

Garant: doc. MUDr. Jaromír Matějek, LLM, Ph.D., Th.D.

Kurz poskytuje komplexní vzdělání zájemcům o práci na pozici etických poradců a koordinátorů týmů pro etické poradenství (etických komité). Absolvent kurzu bude schopen na půdě svého poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb poskytovat služby etického poradenství, tj. provádět etická konzilia, řešit etické problémy a nedorozumění, pečovat o etiku organizace a vzdělávat personál v citlivosti vůči etickým problémům.

Kurz má akreditaci Akademie für Ethik in der Medizin a České lékařské komory dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Přihlášení do kurzu
Máte-li o přihlášení na kurzu zájem, napište nám na info@ipep.cz. V emailu zašlete prosím své CV a motivační dopis (v rozsahu cca půl stránky), ve kterém nám odpovíte na otázku:

  • Jak jste se dozvěděli o etickém poradenství a co o této službě víte?
  • Co je Vaší motivací k absolvování kurzu etického poradenství?

Nejpozději do týdne od Vašeho emailu se Vám ozveme a domluvíme se na Vaší případné účasti v kurzu.

Lektoři kurzu:
doc. MUDr. Jaromír Matějek, LLM, Ph.D., Th.D. – etika
JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D. – zdravotnické právo
Mgr. Martina Tesařová – komunikace
Mgr. Jiří Krejčí – organizační kultura
ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D. – etika a spirituální péče

Řešení etických problémů v pediatrii a neonatologii

Otevřené termíny: 9. - 10. 10. 2023 | 9.00 – 16.30 hod.

Místo:
Jana Zajíce 29, 170 00 Praha 7

Cena kurzu je 9 650,- Kč bez DPH

Cílem kurzu je:

  1. představit účastníkům základní etické a právní principy poskytování péče nezletilým pacientům, se zaměřením na vybrané aspekty spojené s perinatální, neonatální a pediatrickou péčí,
  2. prohloubit teoretickou znalost skrze analýzu kazuistik z pracovišť účastníků kurzu,
  3. představit účastníkům metodu etického poradenství jako nástroj, který může být přínosný pro řešení komunikačně složitých a eticky nepřehledných situací vznikajících v kontextu perinatální, neonatální a pediatrickou péče a nabídnout prostor pro vyzkoušení metody skrze simulaci etického konzilia se zapojením účastníků kurzu v roli etického poradce nebo dalších účastníků etického konzilia – „etické poradenství na zkoušku“.

Metoda kurzu:

  1. teoretická výuka věnovaná etickým a právním tématům perinatální, neonatální a pediatrické péče,
  2. prezentace a analýza kazuistik řešených účastníky kurzu,
  3. simulace etického konzilia s přímým zapojením účastníků kurzu v roli etického poradce nebo dalších účastníků etického konzilia – „etické poradenství na zkoušku“

Lektoři kurzu:
doc. MUDr. Jaromír Matějek, LLM, Ph.D., Th.D. 
JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.
MUDr. David Frejlach

Kurz je akreditován dle stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Program 1. den:

9.00 – 9.30  Představení účastníků
9.30 – 12.00  Teoretická výuka doplněná o analýzu kazuistik – etika
12.00 – 13.00  Oběd
13.00 – 14.30  Teoretická výuka doplněná o analýzu kazuistik – právo 
14.45 – 15.15  Společná eticko-právní analýza kazuistiky
15.15 – 16.30  Představení metody etického poradenství

Program 2. den:

9.00 – 9.45  Společná eticko-právní analýza kazuistiky
9.45 – 12.00  Prezentace vlastních kazuistik, společná eticko-právní analýza 
12.00 – 13.00  Oběd
13.00 – 16.00  Simulace etického konzilia
16.00 – 16.30  Evaluace

Právě probíhá

Základní kurz etického poradenství 2023/2024

Termín: 27. 01. 2023 - 20. 12. 2024
Místo: Jana Zajíce 29, Praha 7

Garant: doc. MUDr. Jaromír Matějek, LLM, Ph.D., Th.D.

Kurz poskytuje komplexní vzdělávání pro ty, kteří mají zájem poskytovat službu etického poradenství, tj. provádět etická konzilia, pečovat o etiku organizace a vzdělávat personál v citlivosti vůči etickým problémům.

Absolventi kurzu získávají kvalifikaci Ethikberater (etický poradce) německé Akademie für Ethik in der Medizin. Kurz je akreditován Českou lékařskou komorou dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Spoluorganizátorem kurzu je Interdisciplinary Research Lab for Bioethics Filosofického ústavu Akademie věd ČR.

Lektoři kurzu:
doc. MUDr. Jaromír Matějek, LLM, Ph.D., Th.D. – etika
JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D. – zdravotnické právo
Mgr. Martina Tesařová – komunikace
Mgr. Jiří Krejčí – organizační kultura
MUDr. Ondřej Kopecký, MHA – medicína pro etické konzultanty
ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D. – etika a spirituální péče

Základní kurz etického poradenství 2022/2023

Termín: 07. 01. 2022 - 08. 12. 2023
Místo: Jana Zajíce 29, Praha 7

Garant: MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Institut pro etické poradenství ve zdravotnictví, z. s., organizuje nový Základní kurz etického poradenství. Kurz poskytuje komplexní vzdělávání etickým konzultantům, kteří mohou pro poskytovatele zdravotních služeb vykonávat služby etického poradenství, tj. provádět etická konzilia, pečovat o etiku organizace a vzdělávat personál v citlivosti vůči etickým problémům.

Kurz je dvouletý. Podíl teorie a praxe v prvním roce 50 % teorie a 50 % praxe, podíl teorie praxe ve druhém roce 25 % teorie a 75 % praxe. Absolventi kurzu získávají kvalifikaci Ethikberater (etický poradce) německé Akademie für Ethik in der Medizin. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce se pořádá pod záštitou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Ke spolupracujícím organizacím patří Interdisciplinary Research Lab for Bioethics Filosofického ústavu Akademie věd ČR.

Učitelé kurzu:
MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. – Trainer für Ethikberatung im Gesundheitswesen (AEM), garant kurzu vůči Akademie für Ethik in der Medizin, Göttingen
JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D. – advokátka se specializací na zdravotnické právo
MUDr. Ondřej Kopecký – primář Kliniky paliativní medicíny VFN v Praze, předseda ČSPM
ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D.
Mgr. Martina Tesařová
Mgr. Jiří Krejčí – ředitel Institutu Pallium, z.ú.