Skip to content
UDÁLOSTI

Dění v Institutu

Zahájili jsme další ročník Základního kurzu etického poradenství

Tento dvouletý kurz poskytuje komplexní vzdělávání pro ty, kteří mají zájem poskytovat službu etického poradenství, tj. provádět etická konzilia, pečovat o etiku organizace a vzdělávat personál v citlivosti vůči etickým problémům. Začali jsme 27. 1. 2023.

Proběhla 1. mezinárodní konference o etickém poradenství

V květnu letošního roku proběhla první mezinárodní konferenci o etickém poradenství v Praze. Pozvání přijal profesor Jochen Vollmann a profesor Alfred Simon. Cílem konference bylo představit fungování etického poradenství v Německu a vytvořit prostor pro odbornou diskusi o možnosti využití etického poradenství v Česku.