Skip to content
UDÁLOSTI

Dění v Institutu

Blíží se 3. mezinárodní konference o etickém poradenství ve zdravotnictví

Srdečně vás zveme na 3. ročník mezinárodní konference o etickém poradenství, která se bude konat 22. 11. 2024 v Praze. Konference tentokrát přivítá přednášející z Velké Británie. Účast přislíbili členové týmu pro etické poradenství Great Ormond Street Hospital, Joe Brierley a Mariana Dittborn.

3. ročník tematicky naváže na předešlé ročníky a bude věnován působení týmů pro etické poradenství v rámci etických konzilií. Opět bude prostor pro sdílení zkušeností s fungováním EP v zahraničí, tentokrát ve Velké Británii, a pro diskuzi o přínosu týmů pro etické poradenství a etických konzilií pro každodenní praxi v nemocnicích.

Těšit se můžete na diskuzi nad kazuistikami z prostředí perinatální a neonatální péče.

1. setkání absolventů v rámci Alumni programu – 7. 6. 2024, Praha

Smyslem setkání je vytvořit prostor pro setkávání absolventů kurzů etického poradenství ve zdravotnictví. Zváni jsou všichni absolventi kurzů, i ti, kteří s tématem etického poradenství na svém pracovišti nijak přímo nepracují. Zároveň je tato platforma možností vzájemné podpory při budování etického poradenství na vašich pracovištích. Setkání přinese prohloubení etických a právních znalostí a rozšíření komunikačních dovedností.

Proběhla 2. mezinárodní konferenci o etickém poradenství

Pro velký úspěch prvního ročníku jsme na konci roku 2023 uspořádali v pořadí již druhou mezinárodní konferenci o etickém poradenství. Tentokrát se konala v krásných prostorách Kaiserštejnského paláce v Praze na Malé Straně.

Zahájili jsme další ročník Základního kurzu etického poradenství

Tento dvouletý kurz poskytuje komplexní vzdělávání pro ty, kteří mají zájem poskytovat službu etického poradenství, tj. provádět etická konzilia, pečovat o etiku organizace a vzdělávat personál v citlivosti vůči etickým problémům. Začali jsme 27. 1. 2023.

Proběhla 1. mezinárodní konference o etickém poradenství

V květnu letošního roku proběhla první mezinárodní konferenci o etickém poradenství v Praze. Pozvání přijal profesor Jochen Vollmann a profesor Alfred Simon. Cílem konference bylo představit fungování etického poradenství v Německu a vytvořit prostor pro odbornou diskusi o možnosti využití etického poradenství v Česku.