Skip to content
1. mezinárodní konference o etickém poradenství

Ohlédnutí

Etické poradenství je dnes mezinárodně významnou částí medicínské péče. První konference o etickém poradenství ukázala působivou dynamiku, kompetenci a životnost vývoje etického poradenství v českém zdravotnictví. Přeji dr. Matějkovi a všem jeho kolegyním a kolegům  mnoho úspěchů a radosti v jejich důležité práci.“

Prof. dr. med. dr. phil. Jochen Vollmann
Institut für medizinische Ethikund Geschichte der Medizin

Doufám, že konference bude důležitým impulsem v implementaci etického poradenství v České republice. Svým vzdělávacím programem přispíváte rozhodujícím způsobem k rozšíření a k zajištění kvality etického poradenství.“

Prof. dr. phil. Alfred Simon
Akademie für Ethik in der Medizin

Organizátoři

Konferenci organizoval Institut pro etické poradenství ve zdravotnictví ve spolupráci se International Research Lab in Bioethics, spolkem Studentská mediace Praha a Spolkem českých právníků Všehrd.

Organizační výbor:

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, LLM, Ph.D., Th.D. – chair
JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.
Mgr. Bc. Eva Haškovcová
Mgr. Tomáš Ryza
Sabina Škrobánková
Šimon Pavlas

Partneři